Bel mij terug

Kalverhouderij

Kalverhouderij

Schoon en voldoende water van levensbelang voor kalveren

Er zijn verschillende factoren die samen van invloed zijn op een optimale groei en goede prestaties van uw vleeskalveren. Huisvesting, voeding, weersomstandigheden en vergeet ook het management van u als kalverhouder niet. Maar het meest essentiële en goedkoopste voedingsbestanddeel voor uw kalveren is water. Kalveren groeien niet op water, maar zonder water is er geen groei mogelijk. Gebrek aan schoon, fris drinkwater vermindert de eetlust en de groei van uw jongvee. Krijgt een kalf een dag geen water dan kan dit al tot levensbedreigende problemen leiden. Een kalf bestaat voor ruim 80% uit water en bij alle processen die in het lichaam plaatsvinden is schoon water noodzakelijk. Voor jongvee is de wateropname extra belangrijk. Ze hebben per kilogram lichaamsgewicht meer water nodig dan oudere dieren. De groei is bij kalveren voor het grootste deel afhankelijk van water. Hoeveel water vleeskalveren nodig hebben is afhankelijk van de leeftijd en het gewicht van de mestkalveren, de temperatuur in de stal, de samenstelling van het voer en de droge stof opname van de kalfjes. Zo hebben rantsoenen met veel droog voer (meer dan 40%) een grotere waterbehoefte dan de vochtige rantsoenen. De dagelijkse waterbehoefte van een kalf is ruim 10% van het lichaamsgewicht of 3.5 kg water per kg opgenomen droge stof. Zo drinkt een groeiende stier/vaars van 360 kg bij 20°C zo'n 35 liter water per dag. Wanneer het 30°C is loopt dit al op naar 57 liter water per dag. Een stier/vaars van 450 kg drinkt al 48 liter water per dag bij 20°C en zo'n 78 liter bij 30°C.

Waarom is schoon en onbeperkt water van levensbelang?

Voor de ontwikkeling van nieuw weefsel heeft een kalf 1 liter water nodig en voor de productie van urine minimaal 1 liter. Wanneer de urine te geconcentreerd is kunnen er problemen ontstaan. Ook is het voor het kwijt raken van de afvalstoffen belangrijk dat een kalf onbeperkt schoon water tot zijn beschikking heeft. Normaal verliest een kalf via de mest 0.5 tot 0.8 liter vocht per dag. Bij diarree kan dit oplopen tot 2 a 3 liter. Water speelt ook een belangrijke rol bij het op peil houden van de warmte huishouding. Daarom verhoogd de wateropname ook sterk bij hogere temperaturen. Vrije waterverstrekking leidt tot een betere ontwikkeling van de pens. Uit onderzoek blijkt dat de voeropname en de dag-groei fors stijgt als een kalf meer water opneemt.

Bronwater
Om ervoor te zorgen dat uw jongvee voldoende water opneemt, is het belangrijk dat er voldoende schoon en smakelijk water beschikbaar is. Dit begint al bij de bron. Remon zorgt ervoor dat er een voldoende diepe bron wordt geboord met een ruime diameter. Ondiepe bronnen staan in direct contact met oppervlaktewater waardoor de kwaliteit van het water niet constant is. Het is belangrijk dat de bron door een professioneel bedrijf wordt geboord. Remon heeft als doelstelling om hoogwaardige waterbronnen te boren met onbeperkte levensduur. Een waterdragende laag aanboren is geen grote kunst, maar om water aan te boren met een goede, constante kwaliteit is wel een grote kunst. Onze boormeesters hebben dan ook de belangrijke taak om constant bodemmonsters tijdens het boren te analyseren en vervolgens deze te klasseren in waterdoorlatendheid en waterkwaliteit. Remon is dan ook specialist in het vinden van kwaliteitswater, waardoor er minder zuiveringscapaciteit nodig is. Remon beschikt over meer dan 12 boorwagens geschikt voor elk terrein. We beschikken over volautomatisch boorstellingen die standaard geschikt zijn voor loodrechte boringen tot wel 600 meter diep. Bovendien krijgt u van ons 10 jaar garantie op zandvrij water.

Normen drinkwater
Wist u dat u al over eigen bronwater beschikt voor 8 eurocent per kuub water?
Remon heeft voor elk type water een waterzuiveringsinstallatie op maat. Wij zorgen er voor dat het water voldoet aan de normen voor drinkwater voor kalveren. Remon laat het behandelde bronwater altijd onderzoeken door de Gezondheidsdienst voor Dieren. Dit laboratorium is de enige die ook conclusies verbindt aan de uitslag van uw drinkwater. Zo kan het drinkwater geschikt zijn als drinkwater voor kalveren, minder geschikt of ongeschikt. Wanneer het water ongeschikt blijkt als drinkwater voor uw kalveren hoeft u aan Remon niets te betalen.

Bron: Gezondheidsdienst voor Dieren

 

Kalf

 

Goed

Slecht

pH

5 tot 8

<4 & >9

ammonium (mg/L)

< 0,5

> 2

nitriet (mg/L)

< 0,1

> 1,0

nitraat (mg/L)

< 100

> 200

chloride (mg/L)

< 250

> 2000

natrium (mg/L)

< 400

> 800

ijzer (mg/L)

< 0,2

> 0,5

mangaan (mg/L)

< 0,5

> 1,0

sulfaat (mg/L)

< 100

> 250

hardheid (° D)

4 tot 15

> 25

CZV (mg/L)

< 50

> 100

E. coli (kve/mL)

< 1

> 10

totaal kiemgetal (kve/mL)

< 1.000

> 10.000

* Deze waarden staan los van normen die gebruikt worden voor de beoordeling of het water geschikt is voor het reinigen of koelen van melktanks. Bij de beoordeling van het water wordt rekening gehouden met de wettelijke 10% meetonzekerheid.

De VanDrie Group
De Nederlandse VanDrie Group is wereldmarktleider in kalfsvlees. De groep vormt met meer dan 25 bedrijven de grootste kalfsvleesintegratie in de wereld en is derhalve wereldmarktleider op het gebied van kalfsvlees en de grootste kalvermelkpoederproducent. De VanDrie Group stelt strenge eisen aan de kwaliteit van de kalverhouderijen. Het door Remon gezuiverde bronwater voldoet aan de streefwaardes van De VanDrie Group. Lees hier meer over De VanDrie Group.

Gassen
Onze waterzuiveringsinstallaties zorgen voor een goede, constante waterkwaliteit, welke onmisbaar zijn voor uw kalveropfok. Remon zorgt er bijvoorbeeld voor dat het water altijd ontgast wordt. Overal in Nederland komen schadelijke gassen zoals methaan en waterstofsulfide voor in het grondwater. Deze gassen zijn van invloed op de smaak en de schadelijkheid van het water. Methaan zorgt voor een slijmerige aanslag in de leidingen en drinkbakken, watertanks etc. Deze biofilm ontstaat doordat bacteriën met methaan als voedingsbron gaan groeien. Zo ontstaat er een hoge bacteriedruk in uw stal. Bovendien slibben uw leidingsystemen en drinknippels dicht. Waterstofsulfide is erg schadelijk. Dit gas zorgt voor de kenmerkende 'rotte-eieren' lucht en veroorzaakt verlammingsverschijnselen. De aanwezigheid van gassen in het bronwater zorgt er voor dat water onsmakelijk wordt waardoor de wateropname vermindert en dus de groei van uw kalveren achteruit gaat. Lees meer over gassen in water.

Hardheid
Naast de schadelijke gassen is ook de hardheid van het water van groot belang. Door een te lage hardheid (<4 dH) wordt het water minder smakelijk waardoor uw vleesvee minder water opneemt. Dit komt de prestaties van uw mestkalveren niet ten goede. Bovendien is water zonder hardheid corrosief, waardoor leidingen en apparatuur vaak moet worden vervangen. Daarnaast worden essentiële kalkmineralen zoals calcium en magnesium niet meer goed opgenomen door de dieren wat de prestaties niet ten goede komt. De Gezondheidsdienst voor Dieren adviseert ter voorkoming van smaak en technische problemen een hardheid van minimaal 4° DH voor het drinkwater van dieren. Bij de Remon waterzuiveringsinstallaties kunt u de hardheid zelf instellen. Ook bij waterontharders/ionenwisselaars.
Lees meer over de hardheid van water.

Wat zijn de voordelen van een waterzuiveringssysteem van Remon?
• Gezonde kalveren
• Hogere wateropname
• Forse groeitoename
• Voldoet aan de normen voor drinkwater
• Laagste prijs per kuub water
• Constante waterkwaliteit
• Meer waterdruk
• Meer capaciteit
• Geen afzetting in leidingsystemen en nippels
• Geen biofilm
• Geen schadelijke gassen in het water
• Smakelijk water
• Minimaal 4 dH hardheid in het water
• Enorme kostenbesparing ten opzichte van leidingwater

Advies Waterzuivering
Om het natrium en ijzergehalte zo laag mogelijk te houden raadt Remon kalverhouderijen in de meeste gevallen onze Nanofiltratie waterzuiveringsinstallatie NF Cosmos aan. Met deze waterzuiveringsinstallatie beschikt u gegarandeerd over de beste waterkwaliteit. De NF Cosmos Nanofiltratie is een drukgedreven membraanproces dat vooral gebruikt wordt om organische stoffen zoals microverontreinigingen en meerwaardige ionen te verwijderen. De maten voor de filterporiën liggen tussen de 1 en 10 nm. Met de NF Cosmos verwijdert u zelfs schadelijke stoffen die bij de analyse van watermonsters niet worden opgemerkt. Een speciale sensor bewaakt het zuiveringsproces. Met het bijpassende voorraadvat beschikt u ook tijdens piekmomenten over voldoende water. Alleen het zuiverste water drinkt door het membraan van de NF Cosmos. Bacteriën, virussen, zout, ijzer- en mangaanverbindingen, ammonium, zware metalen, natrium, chloor, nitriet, nitraat, sulfaat en schadelijke gassen zijn kansloos. En dat alles in één zuiveringsgang! Bovendien blijft het kalkgehalte (hardheid) en de essentiële mineralen in het water behouden (circa 5 dH). U beschikt met deze nanofiltratie gegarandeerd over een constante, hoge kwaliteit gezuiverd (drink)water. Bovendien maakt dit nanosysteem geen gebruik van zout waardoor het natriumgehalte in uw water niet wordt verhoogd. 

Voor u als grootverbruiker is het de moeite waard om over een investering na te denken. Wilt u ook lage kosten en een hoge productie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0594-648080 of info@remon.com .

Bekijk hier onze werkwijze

Ontvang maandelijks tips om uw bedrijfsresultaat te verbeteren