Bel mij terug

Remon waterzuiveringsinstallaties

Waterzuivering

Waterkwaliteit

Een groot deel van Europa maakt gebruik van zoet water. Maar er zijn ook gebieden, bijvoorbeeld dicht aan de kust, waar er niets anders te vinden is dan zout water. Afhankelijk van de doelstelling waarvoor men het water wil gebruiken, wordt er een bepaalde kwaliteit verlangd.
Zowel in het oppervlakte- als in het bronwater komen vaak verhoogde parameters voor die problemen kunnen veroorzaken bij het gebruik van dit onbehandelde water. In een laboratorium wordt het onbehandelde water onderzocht op meerdere parameters. Deze parameters geven inzicht in de waterkwaliteit. Op basis hiervan kan een Remon-waterdeskundige een goed advies geven over de behandeling die nodig is om de gewenste waterkwaliteit te behalen door middel van een waterzuiveringsinstallatie. Watermonster Remon Laboratorium

De gewenste waterkwaliteit na waterzuivering hangt af van het doel waarvoor het water gebruikt gaat worden. Voor bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden is het vooral belangrijk dat er geen afzetting plaats vindt, als gevolg van bepaalde verhoogde waarden. Zo kan ijzer (Fe) voor een bruine afzetting zorgen op tegels, bestrating en wanden. Een vergelijkbaar effect veroorzaken de waarden mangaan (Mn) en kalk ( *DH). Mangaan geeft een zwarte afzetting en kalk geeft een witte tot gelige afzetting. Denk bijvoorbeeld aan de wit, gelige kalkresten in de waterkoker of op tegels in de badkamer. Waarden zoals NaCl (zout) en een lage Ph kunnen materialen snel aantasten.

Wat betreft de waterkwaliteit en normen na waterzuivering is de onderstaande opdeling te maken:

1.0 Menselijke consumptie - Drinkwaterbesluit 2011
2.0 Industriewaternormen - Waternormen met betrekking tot bijvoorbeeld drukpersen ( Demi-water)
3.0 Dierlijke consumptie - Waternormen m.b.t. gezondheid en productie van dieren met onderverdeling in :   

 • Drinkwater voor rundvee / meststieren.
 • Drinkwater voor melkkoeien.
 • Drinkwater voor kalveren.
 • Drinkwater voor witvleeskalveren.
 • Drinkwater voor mestvarkens.
 • Drinkwater voor zeugen.
 • Drinkwater voor mestkippen.
 • Drinkwater voor legkippen.
 • Drinkwater voor paarden.

Al deze variaties kennen andere normen. Een Remon-waterdeskundige kent de verschillende normen en weet welke waterzuiveringsinstallatie nodig is om de gewenste kwaliteit te behalen.

Remon beschikt over zeer moderne waterzuiveringsinstallaties om alle soorten water te behandelen

Remon heeft sinds 1979 niet stilgestaan. Niet voor niets is zij dé specialist op het gebied van bronboringen en waterzuiveringssystemen. Remon werkt met een eigen ontwikkelingsafdeling en dat heeft zich bewezen. 

Remon beschikt over meerdere moderne waterzuiveringssystemen zoals:

 • open waterzuiveringen
 • gesloten waterzuiveringen
 • nanofiltratie
 • osmosefiltratie
 • ionenwisselaars

Remon laat niets aan het toeval over en biedt u geheel vrijblijvend een professioneel advies. Wij kunnen u altijd de juiste waterzuiveringsinstallatie aanbieden. 

Waterverbruik

Menselijke consumptie
In alle facetten van ons leven speelt water een belangrijke rol. Per dag verbruikt een persoon in Nederland gemiddeld 126 liter water – om te douchen, te baden, te wassen, af te wassen, te koken en te drinken, voor de tuin en voor het wassen van de auto.

Agrarische sector
In de agrarische sector wordt veel water gebruikt. Voor zowel het beregenen van gewassen als het verzorgen van de levensbehoefte van dieren. Zo neemt een melkkoe min. 110-200 liter water tot zich, om vervolgens per dag 40 liter melk te kunnen produceren. Maar denk ook aan de glastuinbouw en akkerbouw.

Industrie
In de industrie wordt veel water gebruikt voor het koelen van machines. Tevens wordt veel water gebruikt voor bepaalde productieprocessen. Denk bijvoorbeeld aan betonmortelcentrales.

Sport & Spa
Zwembaden, sauna's, ijsbanen, golf-, en voetbalvelden gebruiken ook enorme hoeveelheden water.

Remon Waterzuivering
Remon beschikt voor elke toepassing over een juiste waterzuiveringsinstallatie, om de gewenste hoeveelheid en kwaliteit water te leveren.

Mts. De Jong te Bakkeveen

‘Drinkwater van topkwaliteit is van essentieel belang voor onze veestapel. Tot enkele jaren geleden hebben we altijd op leidingwater gedraaid. We gebruiken toch snel zo´n 25 kuub per dag. Het leidingwater werd steeds maar duurder. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een alternatief. Sinds 2008 maken we gebruik van de R2000 XL. De vertegenwoordiger van Remon kon aan de hand van een slimme berekening het rendement en terugverdientijd voorspellen. Tot op de dag van vandaag klopt dit en willen we niet meer anders!‘

Mts. De Jong te Bakkeveen Melkveebedrijf met 235 koeien

Ontvang maandelijks tips om uw bedrijfsresultaat te verbeteren