Bel mij terug

Ontgassingsinstallatie

Gassen uit uw bronwater zuiveren

Methaan

Overal in Nederland komen schadelijke gassen als methaan en waterstofsulfide (zwavelwaterstof, H2S) voor in het grondwater. Deze gassen zijn van invloed op de smakelijkheid en schadelijkheid van het water. Methaan zorgt voor een slijmerige aanslag in de leidingen, drinkbakken, bassins etc. Deze biofilm ontstaat doordat bacteriën met methaan als voedingsbron gaan groeien, het slijm is een ideale broedplaats voor bacteriën. Er ontstaat hierdoor een hogere bacteriedruk in uw stal. Bovendien slibben uw leidingsystemen en drinknippels dicht. 

Waterstofsulfide

Zwavelwaterstof is erg schadelijk. Dit gas ontstaat door toedoen van bacteriën. Deze zetten sulfaat en zwavel om in zwavelwaterstof. Dit gas zorgt voor de kenmerkende 'rotte eieren lucht' en zorgt bij dieren voor verlammingsverschijnselen door het beschadigen van de zenuwen. De schadelijke effecten die ontstaan bij blootstelling aan H2S nemen toe naarmate de H2S concentratie hoger is. Hoe hoger de ppm hoe schadelijker waterstofsulfide voor levende wezens in de directe omgeving is. Een zeer hoge concentratie van waterstofsulfide kan zelfs leiden tot een directe dood bij inademing. Ook de duur of periode waarin dieren worden blootgesteld aan H2S zijn van invloed op de schadelijke effecten. De aanwezigheid van gassen zoals methaan en zwavelwaterstof in het bronwater zorgt er tevens voor dat het water onsmakelijk wordt voor het vee, waardoor ze minder water op zullen nemen, minder vreten en daardoor minder presteren. 

Zuurstofloos water
In de bodem, dieper dan een meter, is geen zuurstof meer aanwezig. Dit betekent dat bronwater dat wordt opgepompt uit de bodem geen zuurstof bevat. Zuurstoflooswater is bijzonder onsmakelijk voor het vee. Om de schadelijke gassen te laten ontsnappen en zuurstof toe te voegen aan het water heeft Remon een speciale ontgassingsinstallatie ontwikkeld. In de ontgassingsinstallatie wordt het bronwater optimaal verneveld, ontgast en belucht, zodat alle aanwezige schadelijke gassen kunnen ontsnappen en het water zuurstofrijk wordt. Hierdoor ruikt en smaakt het water lekkerder en ontstaat er geen slijmvorming. Onze ontgassingsinstallatie kan bij elk waterbehandelingssysteem worden geplaatst.

Controle op gassen
De controle op bodemgassen is bijzonder lastig omdat bij het nemen van het watermonster het bodemgas al ontsnapt. Daardoor wordt het bronwater niet standaard getest op gassen bij de GD. Remon beschikt over speciale gasmeters waarmee de gassen kunnen worden gemeten. Wilt u weten of uw bronwater gassen bevat? Heeft u last van slijm in het water? Stinkt uw water? Of drinken uw dieren niet voldoende? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Een slechte waterkwaliteit heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid van uw vee. Bij een slechte waterkwaliteit drinkt het vee minder dan het nodig heeft waardoor er bijv. het risico op pensaandoeningen toeneemt. Uw dieren zullen slechter presteren omdat voedingsstoffen niet goed worden opgenomen. De weerstand neemt af en de gezondheid gaat achteruit. Dit leidt tot prestatievermindering bij het vee en dat kan veel geld kosten. Laat bij twijfel altijd uw water onderzoeken! Remon beschikt over een mobiel laboratorium, speciale gasmeters en gecertificeerde watermonsternemers. 

Klik hier voor het standpunt van de GD met betrekking tot gassen in het water. 

Ontgassingsinstallatie Verwijder gassen uit bronwater

Ontvang maandelijks tips om uw bedrijfsresultaat te verbeteren