Bel mij terug

Wetgeving

Wetgeving BRL SIKB 2100

Sinds 1 januari 2011 is in de nieuwe wetgeving een nieuwe richtlijn BRL SIKB 2100 voor mechanisch boren van kracht geworden.

Deze richtlijn geldt voor alle bronboringen in Nederland ongeacht de wijze van boren en ongeacht het doel van de bronboring.

Per 1 januari mogen alleen nog bedrijven die gecertificeerd zijn volgens BRL SIKB 2100 bronboringen uitvoeren. Bronnen die niet door een gecertificeerd bedrijf zijn uitgevoerd zijn daarmee illegaal geworden en pleegt zowel de opdrachtgever als ook het boorbedrijf een economisch delict als een bron toch wordt geboord welke niet aan de BRL SIKB eisen voldoet. Controle daartoe wordt door de overheid uitgevoerd.

Het ongecontroleerd doorboren van scheidende lagen in de bodem leidt op termijn onherroepelijk tot aantasting van de kwaliteit van het grondwater. Daarom stelt de overheid regels aan het uitvoeren van mechanische boringen

Doel van de nieuwe richtlijn is dan ook dat bronnen op een verantwoorde en deskundige wijze worden geboord waarbij na het inbouwen van de bron de waterdragende lagen blijven gescheiden. M.a.w. de grondstructuur dient na de bronboring weer te worden hersteld. Deze werkwijze vraagt goed materieel, maar ook vakmanschap welke door het BRL SIKB 2100 certificaat worden gewaarborgd.

Remon wordt daartoe ieder jaar op materieel en vakmanschap gecontroleerd. Een bron die door Remon is geboord voldoet daarmee ook meteen aan de eisen zoals in de nieuwe wetgeving zijn vastgelegd.

Ontvang maandelijks tips om uw bedrijfsresultaat te verbeteren