Bel mij terug

Nanofiltratie Cosmos

Nanofiltratie Cosmos Waterzuivering

Nanofiltratie op zijn best

nanofiltratie

De nieuwe innovatie is onze Nanofiltratie COSMOS. Een waterzuivering die bijna geen grenzen kent en toch betaalbaar is. Remon levert al sinds 1979 conventionele waterzuiveringstechniek om schadelijke gassen, ijzer- en mangaanverbindingen te verwijderen uit bronwater.

De sterk opkomende markt heeft Remon aanzet gegeven om deze fascinerende techniek "Nanofiltratie" steeds verder te ontwikkelen. Nanofiltratie is een drukgedreven membraanproces dat vooral gebruikt wordt om organische stoffen zoals microverontreinigingen en meerwaardige ionen te verwijderen. De maten voor de filterporiën liggen tussen de 1 en 10 nm. Met de NF Cosmos verwijdert u zelfs schadelijke stoffen die bij de analyse van watermonsters niet worden opgemerkt. Een speciale sensor bewaakt het zuiveringsproces. Met het bijpassende voorraadvat beschikt u ook tijdens piekmomenten over voldoende water. Alleen het zuiverste water dringt door het membraan van de NF Cosmos. Bacteriën, virussen, zout, ijzer- en mangaanverbindingen, ammonium, zware metalen, natrium, chloor, nitriet, nitraat, sulfaat en schadelijke gassen zijn kansloos. En dat alles in één zuiveringsgang! Bovendien blijft het kalkgehalte (hardheid) en de essentiële mineralen in het water behouden (circa 5 dH). U beschikt met deze nanofiltratie gegarandeerd over een constante, hoge kwaliteit gezuiverd (drink)water. Bovendien maakt dit nanosysteem geen gebruik van zout waardoor er geen zout meer aangekocht hoeft te worden en, nog belangrijker, het natriumgehalte in uw water wordt niet verhoogd.

De NF COSMOS is de opvolger van de Aladin en de RO Cosmos. Met de nieuwe NF COSMOS zetten we de puntjes op de i. Bijna de gehele installatie is nu van RVS (zeewater bestendig) en is nog compacter dan de Aladin en de RO Cosmos. Standaard geeft de nieuwe NF COSMOS 1.200 L netto meer opbrengst per uur dan de Aladin. Op de nieuwe Nanofiltratie COSMOS zijn de flowmeters duidelijker af te lezen, zo kunt u direct zien hoeveel schoon water en retour water uw nanosysteem produceert.

Dit nanosysteem wordt standaard geleverd met een Automatische ontgassingsmodule om het water te ontdoen van schadelijke gassen. Remon levert en monteert de Nano-installatie Turn-key tot aan uw verbruiksleiding. Alles uit één hand. De nieuwe pompen en besturing werken nog geavanceerder en besparen tot grote hoeveelheid energie. Tevens is de nieuwe Nano-installatie ook weer modulair te vergroten. Wanneer uw bedrijf in de toekomst meer water gaat verbruiken is dit geen probleem. U kunt de nieuwe NF COSMOS niet te klein aanschaffen, hij kan samen met uw bedrijf mee groeien. Remon weet als geen ander dat een bedrijf altijd ontwikkelt en groeit en ontwerpt haar installaties ook naar deze eis. Zowel de besturing als de installatie is er klaar voor.

De nieuwe membraanfiltratie NF COSMOS is voorzien van een 24V besturingskast wat tegenwoordig conform de verplichte Europese standaard is en kan worden voorzien van een touchscreen.

Touchscreen

Programmeer nu zelf uw eigen standaard instellingen.
Wilt u weten wat het energieverbruik is of bent u nieuwsgierig naar uw waterverbruik? Het nieuwe REMON-Touchscreen biedt u nu de mogelijkheid.

Bedrijfszekerheid en geringe onderhoudskosten

Door de nieuwe besturing en het verticaal plaatsen van de membranen werkt de NanoFiltratie Cosmos bedrijfszekerder en heeft de NF COSMOS minder service nodig.

Tamminga te Leeuwarden

Naast de luchtbasis in Leeuwarden ligt het veebedrijf van S. Tamminga. Hier worden dagelijks 250 stuks melkvee gemolken, met daarbij nog eens 170 stuks jongvee. Op dit bedrijf is alles piekfijn voor elkaar. Mestvergister, mooi schoon en opgeruimd bedrijf én.. eigen water! Het grondwater in Leeuwarden is echter zout, erg zout. Dankzij de nanofiltratie NF COSMOS van Remon Waterbehandeling is het zoute grondwater veranderd in schoon, helder, zoet en zacht drinkwater. Bovendien blijven de essentiële mineralen in het water behouden. Een lucratieve aangelegenheid want 250 melkkoeien drinken op jaarbasis een flinke slok en met het kabinetsvoornemen om de waterbelasting te verhogen wordt de slok nog groter!

Tamminga te Leeuwarden Melkvee
Nano filtratie

Nanofiltratie principe

Standaard incl. multifilter om water te ontgassen en optioneel met Touchscreen uit te breiden.

Ontvang maandelijks tips om uw bedrijfsresultaat te verbeteren