Bel mij terug

Varkenshouderij

Varkenshouderij

Goed voer, een goed klimaat, een goed welzijn, een goed management, het zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat varkens gezond opgroeien en prima prestaties kunnen leveren. Maar feitelijk hoort op de eerste plaats van dit rijtje goed drinkwater te staan. Water is het belangrijkste voedingsmiddel voor varkens. Een varken drinkt meer dan twee keer zoveel als hij eet. Een zogende zeug bijvoorbeeld drinkt per dag gemiddeld meer dan 20 liter water. Een biggetje van 10 kilo drinkt wel 1 liter water per dag en een gespeende big van 30 kilo al zo'n 3 liter per dag. Een slechte waterkwaliteit heeft direct invloed op de gezondheid en de prestaties van de varkens. Verontreinigingen of smaakafwijkingen zorgen ervoor dat uw varkens te weinig drinken. Dat werkt vervolgens een verminderde voeropname in de hand en daarmee een vertraagde groei van de dieren.


Bronwater

Om ervoor te zorgen dat een varken voldoende water opneemt, is het belangrijk dat er voldoende schoon en smakelijk water beschikbaar is. Dit begint al bij de bron. Remon zorgt ervoor dat dat er een voldoende diepe bron wordt geboord met een ruime diameter. Ondiepe bronnen staan in direct contact met oppervlaktewater waardoor de kwaliteit van het water niet constant is. Het is belangrijk dat de bron door een professioneel bedrijf wordt geboord. Remon heeft als doelstelling om hoogwaardige waterbronnen te boren met onbeperkte levensduur. Een waterdragende laag aanboren is geen grote kunst, maar om water aan te boren met een goede kwaliteit is wel een grote kunst. Onze boormeesters hebben dan ook de belangrijke taak om constant bodemmonsters tijdens het boren te analyseren en vervolgens deze te klasseren in waterdoorlatendheid en waterkwaliteit. Remon is dan ook specialist in het vinden van kwaliteitswater, waardoor er minder zuiveringscapaciteit nodig is.
Remon beschikt over meer dan 12 boorwagens geschikt voor elk terrein. We beschikken over volautomatisch boorstellingen die standaard geschikt zijn voor loodrechte boringen tot wel 600 meter diep. U krijgt van ons 10 jaar garantie op de bron.


Normen drinkwater

Wist u dat u al over eigen bronwater beschikt voor 8 eurocent per kuub water?
Remon heeft voor elk type water een waterzuiveringsinstallatie op maat. Wij zorgen er voor dat het water voldoet aan de normen voor drinkwater voor varkens. Remon laat het behandelde bronwater altijd onderzoeken door de Gezondheidsdienst voor Dieren. Dit laboratorium verbindt als enige conclusies aan de uitslag van het drinkwater. Zo kan het drinkwater geschikt zijn als drinkwater voor varkens, minder geschikt of ongeschikt. Wanneer het water ongeschikt blijkt als drinkwater voor uw varkens hoeft u aan Remon niets te betalen. Remon-water is ook inzetbaar voor een goede luchtreiniging, welke milieuvriendelijk is voor de omgeving.

 

Varken

 

Goed

Slecht

pH

5 tot 8

<4 & >9

ammonium (mg/L)

< 1

> 2

nitriet (mg/L)

< 0,1

> 1,0

nitraat (mg/L)

< 100

> 200

chloride (mg/L)

< 250

> 2000

natrium (mg/L)

< 400

> 800

ijzer (mg/L)

< 0,5

> 10

mangaan mg/L)

< 1

> 2

sulfaat (mg/L)

< 100

> 250

hardheid (° D)

4 tot 15

> 25

CZV (mg/L)

< 50

> 100

E. coli (kve/mL)

< 10

> 100

totaal kiemgetal (kve/mL)

< 10.000

> 100.000

* Bron: Gezondheidsdienst voor Dieren. Deze waarden staan los van normen die gebruikt worden voor de beoordeling of het water geschikt is voor het reinigen of koelen van melktanks. Bij de beoordeling van het water wordt rekening gehouden met de wettelijke 10% meetonzekerheid.


Gassen

Waterzuivering is van groot belang voor de varkenshouderij. Onze waterzuiveringsinstallaties zorgen voor een goede waterkwaliteit, welke onmisbaar zijn voor onze Nederlandse varkens. Remon zorgt er bijvoorbeeld voor dat het water altijd ontgast wordt. Overal in Nederland komen schadelijke gassen zoals methaan en waterstofsulfide voor in het grondwater. Deze gassen zijn van invloed op de smaak en de schadelijkheid van het water. Methaan zorgt voor een slijmerige aanslag in de leidingen en drinkbakken, watertanks etc. Deze biofilm ontstaat doordat bacteriën met methaan als voedingsbron gaan groeien. Zo ontstaat er een hoge bacteriedruk in uw stal. Bovendien slibben uw leidingsystemen en drinknippels dicht. Waterstofsulfide is erg schadelijk. Dit gas zorgt voor de kenmerkende 'rotte-eieren' lucht en veroorzaakt verlammingsverschijnselen door het verlammen van de zenuwen. De aanwezigheid van gassen in het bronwater zorgt er voor dat water onsmakelijk wordt waardoor de wateropname vermindert en dus de prestaties van de varkens achteruit gaat. Lees meer over gassen in water. 

Hardheid
Naast de schadelijke gassen is ook de hardheid van het water van groot belang. Door een te lage hardheid (<4 dH) wordt het water minder smakelijk waardoor de dieren minder water opnemen. Dit komt de prestaties van de dieren niet ten goede. Bovendien is water zonder hardheid corrosief, waardoor leidingen en apparatuur vaak moet worden vervangen. Daarnaast worden essentiële kalkmineralen zoals calcium en magnesium niet meer goed opgenomen door de dieren wat de prestaties niet ten goede komt. De Gezondheidsdienst voor Dieren adviseert ter voorkoming van smaak en technische problemen een hardheid van minimaal 4° DH voor het drinkwater van dieren. Bij de Remon waterzuiveringsinstallaties kunt u de hardheid zelf instellen. Ook bij waterontharders/ionenwisselaars. Lees meer over de hardheid van water.

Tevens zijn de volgende parameters in het water van belang: ammonium, nitriet, nitraat, ijzer, mangaan, natrium en kiemgetal.

Wat zijn de voordelen van een waterzuiveringssysteem?
• Gezonde varkens
• Hogere prestaties
• Snellere gewichtstoename bij mestvarkens
• Hogere vruchtbaarheid bij uw zeugen
• Het water voldoet aan de normen voor drinkwater
• Laagste prijs per kuub water
• Constante waterkwaliteit
• Hoge waterdruk
• Meer capaciteit
• Geen afzetting in leidingsystemen en nippels
• Geen biofilm
• Geen schadelijke gassen in het water
• Smakelijk water
• Minimaal 4 dH hardheid in het water
• Optimale luchtreiniging
• Enorme kostenbesparing ten opzichte van leidingwater

Voor u als grootverbruiker is het de moeite waard om over een investering na te denken. Wilt u ook lage kosten en een hoge productie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0594-648080 of info@remon.com .

Bekijk hier onze werkwijze

Ontvang maandelijks tips om uw bedrijfsresultaat te verbeteren