Bel mij terug

Melkveehouderij

Melkveehouderij

Drinkwater is misschien wel het belangrijkste bestanddeel van het dagelijkse menu van de koe. Melk bestaat immers voor bijna 90% uit water! Voor elke liter melk die een koe produceert, is minstens 3 liter water nodig. Hoogproductieve koeien hebben wel 150 liter water per dag nodig. Het is dus niet verwonderlijk dat de wateropname van melkvee grote invloed heeft op de melkproductie. Als de waterkwaliteit te wensen overlaat zal dit de melkproductie negatief beïnvloeden. Waterkwaliteit en wateropname zijn altijd met elkaar verbonden. Niet voor niets besteed Remon zoveel aandacht aan de waterkwaliteit! 


Bronwater

Om ervoor te zorgen dat een koe voldoende water opneemt, is het belangrijk dat er voldoende schoon en smakelijk water beschikbaar is. Dit begint al bij de bron. Remon zorgt ervoor dat dat er een diepe bron wordt geboord met een ruime diameter. Ondiepe bronnen staan in direct contact met oppervlaktewater waardoor de kwaliteit van het water niet constant is. Het is belangrijk dat de bron door een professioneel bedrijf wordt geboord. Remon heeft als doelstelling om hoogwaardige waterbronnen te boren met onbeperkte levensduur. Een waterdragende laag aanboren is geen grote kunst, maar om water aan te boren met een goede kwaliteit is wel een grote kunst. Onze boormeesters hebben dan ook de belangrijke taak om constant bodemmonsters tijdens het boren te analyseren en vervolgens deze te klasseren in waterdoorlatendheid en waterkwaliteit. Remon is dan ook specialist in het vinden van kwaliteitswater, waardoor er minder zuiveringscapaciteit nodig is. Remon beschikt over meer dan 12 boorwagens geschikt voor elk terrein. We beschikken over volautomatisch boorstellingen die standaard geschikt zijn voor loodrechte boringen tot wel 600 meter diep. U krijgt van ons 10 jaar garantie op zandvrij water.


Normen drinkwater

Wist u dat u al over eigen bronwater beschikt voor 8 eurocent per kuub water? Remon heeft voor elk type water een waterzuiveringsinstallatie op maat.
Wij zorgen er voor dat het water voldoet aan de normen voor drinkwater voor rundvee. Remon laat het behandelde bronwater altijd onderzoeken door de Gezondheidsdienst voor Dieren. Dit laboratorium is de enige die ook conclusies verbind aan de uitslag van uw drinkwater. Zo kan het drinkwater geschikt zijn als drinkwater voor koeien, minder geschikt of ongeschikt. Wanneer het water ongeschikt blijkt als drinkwater voor uw koeien hoeft u aan Remon niets te betalen.

Bron: Gezondheidsdienst voor Dieren

 

Rund

 

Goed

Slecht

pH

5 tot 8

<4 & >9

ammonium (mg/L)

< 2

> 10

nitriet (mg/L)

< 0,1

> 1,0

nitraat (mg/L)

< 100

> 200

chloride (mg/L)

< 250

> 2000

natrium (mg/L)

< 800

> 1500

ijzer (mg/L)

< 0,5

> 10

mangaan (mg/L)

< 1

> 2

sulfaat (mg/L)

< 100

> 250

hardheid (° D)

4 tot 15

> 25

CZV (mg/L)

< 50

> 200

E. coli (kve/mL)

< 10

> 100


totaal kiemgetal (kve/mL)

< 10.000

> 100.000


* Deze waarden staan los van normen die gebruikt worden voor de beoordeling of het water geschikt is voor het reinigen of koelen van melktanks. Bij de beoordeling van het water wordt rekening gehouden met de wettelijke 10% meetonzekerheid.

Gassen

Waterzuivering is van groot belang voor melkveehouderijen. Onze waterzuiveringsinstallaties zorgen voor een goede waterkwaliteit, welke onmisbaar zijn voor onze Nederlandse koeien. Remon zorgt er bijvoorbeeld voor dat het water altijd ontgast wordt. Overal in Nederland komen schadelijke gassen zoals methaan en waterstofsulfide voor in het grondwater. Deze gassen zijn van invloed op de smaak en de schadelijkheid van het water. Methaan zorgt voor een slijmerige aanslag in de leidingen en drinkbakken, watertanks etc. Deze biofilm ontstaat doordat bacteriën met methaan als voedingsbron gaan groeien. Zo ontstaat er een hoge bacteriedruk in uw stal. Bovendien slibben uw leidingsystemen en drinknippels dicht. Waterstofsulfide is erg schadelijk. Dit gas zorgt voor de kenmerkende ‘rotte-eieren’ lucht en veroorzaakt verlammingsverschijnselen. De aanwezigheid van gassen in het bronwater zorgt er voor dat water onsmakelijk wordt waardoor de wateropname vermindert en dus de melkproductie achteruit gaat. Lees meer over gassen in water. 

Hardheid

Naast de schadelijke gassen is ook de hardheid van het water van groot belang. Door een te lage hardheid (<4 dH) wordt het water minder smakelijk waardoor de dieren minder water opnemen. Dit komt de prestaties van de dieren niet ten goede. Bovendien is water zonder hardheid corrosief, waardoor leidingen en apparatuur vaak moet worden vervangen. Daarnaast worden essentiële kalkmineralen zoals calcium en magnesium niet meer goed opgenomen door de dieren wat de prestaties niet ten goede komt. De Gezondheidsdienst voor Dieren adviseert ter voorkoming van smaak en technische problemen een hardheid van minimaal 4° DH voor het drinkwater van dieren. Bij de Remon waterzuiveringsinstallaties kunt u de hardheid zelf instellen. Ook bij waterontharders/ionenwisselaars.
Lees meer over de hardheid van water.

Tevens zijn de volgende parameters in het water van belang: ammonium, nitriet, nitraat, ijzer, mangaan, natrium en kiemgetal.


Wat zijn de voordelen van een waterzuiveringssysteem van Remon?

 • Gezond rundvee
 • Hogere melkproductie
 • Voldoet aan de normen voor drinkwater
 • Laagste prijs per kuub water
 • Constante waterkwaliteit
 • Meer waterdruk
 • Meer capaciteit
 • Geen afzetting in leidingsystemen en nippels
 • Geen biofilm
 • Geen schadelijke gassen in het water
 • Smakelijk water
 • Minimaal 4 dH hardheid in het water
 • Enorme kostenbesparing ten opzichte van leidingwater

 

Voor u als grootverbruiker is het de moeite waard om over een investering na te denken. Wilt u ook lage kosten en een hoge productie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0594-648080 of info@remon.com .  


Bekijk hier onze werkwijze

 

Ontvang maandelijks tips om uw bedrijfsresultaat te verbeteren