Bel mij terug

Werkwijze van Remon

Werkwijze van Remon

De basis is samen beginnen

We doen meer dan alleen een waterbron aanleggen en een waterzuiveringsinstallatie. Samen kijken we wat voor u de mogelijkheden zijn. Zo kijken we onder andere naar:

  • Wat uw bedrijfsvoering is
  • Hoeveel water u nodig hebt
  • Wat uw piekverbruiken zijn
  • Wat uw benodigde waterdruk is
  • Wat uw einddoelstelling is

Oriëntatiefase en Bronboring

Als u interesse hebt in een product van Remon dan komt er geheel vrijblijvend een technisch adviseur bij u langs die eerst de kwaliteit van het grondwater op de betreffende locatie in beeld brengt. Er wordt dan gekeken naar de reeds geboorde waterbronnen bij u in de buurt. Op basis hiervan kan al een betrouwbare indicatie worden gegeven van de waterkwaliteit en de te gebruiken waterzuiveringstechniek. Hierna zal de bron worden geboord door een gecertificeerde boormeester van Remon. Als de bron is opgeleverd zal er een ruw watermonster (watermonster onbehandeld water) worden verstuurd naar een erkend laboratorium. Op deze manier weten we exact wat voor stoffen er in het water zitten.  

Gewenste waterkwaliteit en de situatie van de klant

Daarna wordt er met u overlegd wat de gewenste waterkwaliteit is en waarvoor u het water wilt gebruiken. Het is van belang te weten welke stoffen uit het bronwater moeten worden gefilterd en welke stoffen behouden moeten blijven. Dit verschilt erg per sector. Een agrariër kiest er bijvoorbeeld voor om de essentiële kalkmineralen in het bronwater te behouden ten behoeve van de gezondheid van de dieren. Terwijl een glastuinbouwer juist alle kalk uit het water wil halen en daarmee een hardheid van 0 dH wenst. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid water die benodigd is, wat het piekverbruik is en wat de benodigde waterdruk is.

Keuze waterzuiveringsinstallatie

Als bekend is wat de eindkwaliteit van het water moet zijn, wordt er een waterzuiveringsinstallatie geplaatst. Dit kunnen verschillende systemen zijn zoals ionenwisselaars, ontijzeringsinstallaties of membraanfiltatie-systemen. Voor de glastuinbouw wordt er in vrijwel altijd gekozen voor de RO Cosmos Osmose installatie van Remon. Dit systeem zuivert alle ongewenste stoffen uit het water. Zelfs bacteriën en virussen worden verwijderd. Wat overblijft is puur zacht water met een laag natriumgehalte. In de Agrarische sector kunnen verschillende waterzuiveringssystemen worden geplaatst, ook combinaties zijn mogelijk.

Onderhoud & Service

Als de installatie is opgeleverd wordt er vaak een onderhoudscontract afgesloten. Afhankelijk van het gebruik en de kwaliteit van het water komt er eens in de zoveel tijd een Remon service onderhoudsmonteur langs die de installatie geheel nakijkt. Als er onderdelen aan vervanging toe zijn dan worden deze vervangen zodat de installatie vrijwel nooit in storing valt en u altijd beschikt over schoon water. Mocht er onverhoopt toch een storing zijn dan is de storingsdienst 24 uur per dag, zeven dagen per week te bereiken. Binnen een uur is er een monteur ter plaatse die zorgt dat u weer water heeft.

Klaar voor de toekomst

Mocht u in de toekomst willen uitbreiden dan kan uw waterzuiveringsinstallatie simpel worden uitgebreid. Er kan gemakkelijk een waterzuiveringsunit bij worden geplaatst. Ook werken we veel met waterbassins. Hierdoor heeft u ook tijdens het piekverbruik altijd genoeg water tot uw beschikking.

 Kortom, met Remon heeft u altijd voldoende schoon water tot uw beschikking tegen de laagste kostprijs per m³! Bel 0594-648080 of info@remon.com

Bekijk onze bedrijfsfilm bronboringen. 

Ontvang maandelijks tips om uw bedrijfsresultaat te verbeteren