Bel mij terug

Professionele waterbron boren

Professionele waterbron boren

Ga voor een diepe bron met royale diameter

Remon is al sinds 1979 een erkend grondboorbedrijf. Toentertijd beschikte Remon alleen over een kleine boorstelling. Deze kleinere waterbronnen zijn echter niet toereikend voor grootverbruikers zoals agrarische en industriële bedrijven. Tegenwoordig wordt onze kleinere boorstelling gebruikt om waterbronnen te boren voor kleinverbruikers van water. Remon beschikt over 12 volautomatische boorauto’s (boormachines) en kan hierdoor op elk terrein bij u een waterbron boren. Remon boort tot op grote diepte, tot wel 600 meter.

Te kleine diameter

Een kleine diameter kan er voor zorgen dat in het bronwater zand mee omhoog komt omdat tijdens het afvullen van de bron niet voldoende ruimte over blijft voor het juist afvullen van de bron. Ook de ruimte om vulbuizen te plaatsen is niet aanwezig. Door het niet juist afvullen (met filterzand) van het boorgat kunnen zanddeeltjes al snel meestromen in het door u opgepompte bronwater. Deze zanddeeltjes zorgen voor enorme slijtage aan schoepen van pompen en zorgen voor lekkende kranen, nippels, vlotters, etc. Wanneer het waterpeil iets wijzigt of u de pompentechniek wilt verplaatsen naar een ruimte op grotere afstand van de waterbron, is de waterbron niet meer te gebruiken omdat de pompkamer (stijgbuis) te klein is waardoor er geen onderwaterpomp meer in de stijgbuis geplaatst kan worden Remon kiest vaak standaard al voor een onderwaterpomp vanwege de lagere energiekosten. Met een grotere boordiameter bespaart u zichzelf deze teleurstelling.

Te ondiepe bron

Een ondiepe waterbron heeft vaak een slechtere en sterk wisselende waterkwaliteit (meer behandeling/zuivering van het water nodig) en is bijna nooit anaeroob (zuurstofvrij). Hierdoor oxideert het ijzer en mangaan al in de bronleiding waardoor deze op korte termijn zal verstoppen. Meestal wordt deze leiding ondergronds gelegd en is deze moeilijk te reinigen of te vervangen. 

Een ondiepe waterbron heeft vaak een slechtere waterkwaliteit en wisselt op invloed van hemelwater. Zo kan een te hoog nitraatgehalte in het bronwater opduiken zonder dat u er van op de hoogte bent. Dit kan gevaren opleveren voor uw bedrijfsvoering zonder dat u het weet. Ook deze teleurstelling kunt u uzelf besparen.

Diepere bron met royale diameter

Kies daarom voor een diepere waterbron met een royale diameter! Remon heeft als doelstelling om hoogwaardige waterbronnen te boren met onbeperkte levensduur. Dan ontkomt u niet aan een diepere waterbron met een grotere boordiameter. Als we over een diepere bron spreken, hebben we het al gauw over een bron tussen de 70-400 meter. Een waterdragende laag aanboren is geen grote kunst, maar om water aan te boren van een goede kwaliteit is wel een grote kunst. Onze boormeesters hebben dan ook de belangrijke taak om constant bodemmonsters tijdens het boren te analyseren en vervolgens deze te klasseren in waterdoorlatendheid en waterkwaliteit. Remon is dan ook specialist in het vinden van kwaliteitswater, waardoor er minder zuiveringscapaciteit nodig is.

Het boren van waterbronnen met een grotere diameter en een grotere diepte is technisch ook een ingewikkelde zaak. Veel aanbieders van grondboringen zullen er niet eens aan beginnen omdat:

  1. Risico op het niet vinden van voldoende bronwater
  2. Verlies van boorbuizen bij het instorten van het diepe boorgat
  3. De boormachines deze grote diameter en diepte niet kunnen boren

Remon beschikt over meer dan twaalf boorwagens geschikt voor elk terrein. We beschikken over volautomatisch boorstellingen die standaard geschikt zijn voor loodrechte boringen tot wel 600 meter diep. Maar u weet het: als het moet gaan we nog veel dieper!
Verticale Remon waterbronnen zijn de meest moderne bronnen voor een adequate watervoorziening. Geschikt voor grootverbruikers van water in het algemeen en voor agrarische en industriële toepassingen in het bijzonder. Wie dagelijks veel water nodig heeft van goede kwaliteit is bij ons aan het juiste adres.

Remon water is schoon, gezond en voordelig. En dat is het altijd geweest. Zou dat misschien de reden zijn waarom we de afgelopen decennia al zoveel klanten aan een perfecte waterbron geholpen hebben? Dat moet haast wel!

Geen verzakte bestrating en geen grote spoelvijver

Remon merkte al snel dat klanten schrokken toen ze na de waterboring de boorlocatie aantroffen. Een spoelvijver met veel boorsediment is wat bij veel bronboorbedrijven achterblijft. Een locatie waar later de bestrating en het gazon altijd weer verzakt. Dankzij de nieuwe keepers/spoelbakken waar de boorwagens van Remon mee zijn uitgerust, is dit nu historie. De vrijgekomen grond wordt nu volautomatisch verzameld op een kipper. U bepaalt zelf waar u de aarde gestort wilt hebben. Desgewenst kan Remon tegen een geringe meerprijs ook voor afvoer van de grond zorg dragen.

Meer dan 21.000 boorreferenties
Remon beschikt over een enorme database van waterbronnen waar zowel onze verkoopafdeling als boormeesters online, op ieder moment, toegang tot hebben om onze beste referenties in de omgeving van uw boorlocatie op te vragen, zodat we voor u de beste kwaliteit bronwater naar boven halen. 

Ontvang maandelijks tips om uw bedrijfsresultaat te verbeteren