Bel mij terug

Warmtepomp

Warmtepomp

Een warmtepomp is een apparaat dat energie verplaatst, in dit geval in de vorm van 'warmte': energie wordt 'verpompt' van de plaats waar het beschikbaar is naar een plaats waar deze gewenst is. De pomp die dit doet is geen 'pomp' zoals u die waarschijnlijk in gedachten heeft maar een apparaat dat bestaat uit verschillende componenten: compressor, verdamper, condensor, expansieventiel en een koelmiddel. Deze componenten samen bieden de mogelijkheid om op een bepaalde plaats warmte (energie) te ontrekken en deze op een andere plaats af te geven. De werking van een warmtepomp is dan ook wel vergelijkbaar met de werking van een koelkast. Aan de levensmiddelen in de koelkast wordt warmte onttrokken, zodat deze producten worden gekoeld. De onttrokken warmte wordt, met behulp van een koudemiddel, aan de achterkant van de koelkast (die zwarte buisjesconstructie) afgevoerd naar de omgevingslucht. 

Werking warmtepomp

  • Monovalente werking warmtepomp

Bij dit systeem wordt uitsluitend verwarmd door de warmtepomp, er zijn geen bijverwarmingen. Hierbij is het dan ook zeer belangrijk dat de warmtepomp goed gedimensioneerd is. Men moet er voor zorgen dat er altijd genoeg warmte beschikbaar is, maar een overgedimensioneerde warmtepomp is natuurlijk ook niet goed (deze zal iets meer energie gebruiken en pendelgedrag met zich meebrengen).
Natuurlijk moet er ook rekening gehouden worden met de behoefte aan warm tapwater.

  • Mono-energetische werking warmtepomp

Deze manier wordt het meest toegepast in de woningbouw in Nederland. De warmtepomp zorgt voor het grootste deel van de warmtebehoefte, maar bij erg koud weer wordt deze ondersteund door een ingebouwd elektrisch element.
Bij de meeste installaties wordt 80% (Bétafactor 0,8) van het benodigde warmtevermogen ingezet als warmtepomp vermogen. Het aandeel van de jaarlijkse activiteit van de warmtepomp/compressor bedraagt dan ca. 97% en van het elektrisch element dus ca. 3%.

  • Bivalent-parallelle werking warmtepomp

De warmtepompinstallatie wordt tijdens de verwarmingswerking aangevuld met een bijkomende warmtegenerator, bijvoorbeeld een gasgestookte CV-ketel. Het verwarmingsvermogen van de warmtepomp wordt dan meestal met een Bétafactor tussen .4 en .7 (40% tot 70% van het benodigde totaal vermogen) ingezet. In de periode dat de warmtepomp zelf onvoldoende energie kan leveren zal dus een tweede warmtegenerator worden bij geschakeld.

Wilt u meer weten over warmtepompen? 

 

Robert Drenth - Projectleider Bam Regio Noordoost

‘Remon Aardwarmte is voor ons een betrouwbare en kundige partner als het gaat om advies en uitvoering op het gebied van open en gesloten bronsystemen’

Robert Drenth - Projectleider Bam Regio Noordoost

Ontvang maandelijks tips om uw bedrijfsresultaat te verbeteren