Bel mij terug

Captatienetten / aardwarmtekorven

Captatienetten en aardwarmtekorven

Captatienetten / aardwarmtekorven

In sommige gevallen is het niet toegestaan om boringen te verrichten. Het kan zijn dat uw project gelegen is in bijv. een grondwaterbeschermingsgebied of boringsvrije zone.

Ook in dit geval kunt u rekenen op Remon Aardwarmte. Voor deze situaties leveren wij captatienetten of aardwarmtekorven. (Semi)-overheden, gemeenten, bedrijven en particulieren kunnen hiervoor bij Remon terecht.

Een captatienet is niets anders dan een netwerk van leidingen gevuld met een water/glycol-mengsel. Het buizenstelsel zal uit de aarde de natuurlijke aanwezige bodemtemperatuur opnemen en vervolgens deze warmte transporteren naar uw warmtepomp.

Het aantal captatiemeter of korven is sterk afhankelijk van het gewenste vermogen, het beschikbaar oppervlakte, de eigenschappen van de bodem. Ook deze systemen moeten worden gemeld bij de bevoegde instanties, en soms moet er een vergunning worden aangevraagd. (bijv. in stedelijke gebieden geldt een leidingvergunning).

Voor het horizontale captatienet en korven worden de leidingen in sleuven gegraven van 3 tot 4 m breed en 3 tot 4m diep. In deze sleuven worden vervolgens meerdere leidingen geplaatst met een bepaalde tussenafstand. De benodigde oppervlakte is sterk afhankelijk van het gewenst vermogen en de eigenschappen van de bodem.

Een aardwarmtekorf wordt zelden toegepast maar is tevens een milieubesparend systeem, welke bij voldoende vermogen ook aan uw verwarmingsvraag kan voldoen. Deze korven kunt u met een beetje handigheid ook zelf maken en plaatsen, al dan niet met of zonder onze begeleiding. Hierdoor bespaart u op de investeringsprijs.
Met een aardwarmtekorf worden de leidingen conisch in vierkant gegraven gaten geplaatst. De diepte en afmetingen van de korven zijn afhankelijk van het benodigd vermogen, beschikbare ruimte en de eigenschappen van de bodem.

De voor- en nadelen

De voordelen:

 • Ook wanneer u niet mag boren, kunt u gebruik maken van bodemenergie.
 • Geen (lawaaiige en onderhoudsonvriendelijke) luchtwarmtepomp benodigd.
 • Als er veel ruimte beschikbaar is, kunnen er voldoende captatienetten of korven worden aangebracht.
 • Gebruikte HDPE-buis kent een lange levensduur.

De nadelen:

 • Prijs is (soms) hoger dan een boring, in ieder geval gelijkwaardig.
 • Lagere aanvoertemperaturen, door schommeling van de seizoenen.
 • Geboorde bodemwisselaars hebben een aanzienlijk hoger rendement door hogere aanvoertemperaturen.
 • Bodem bepaalt uw rendement, niet de hoeveelheid buizen.
 • Weinig koelvermogen.
 • Veel leidingwerk in de grond en koppelingen in de bodem, waardoor grotere kans op lekkage.
 • Veel ruimte benodigd, omdat er ten opzichte van boringen, veel geplaatst moeten worden.
 • Vaak hoog drukverlies, veel pompenergie benodigd.
 • Hoge kans op bevriezing van de bodem, omdat de buizen meer warmte onttrekken dan de bodem kan overbrengen.
 • U mag zelf graven, maar geen leidingen aansluiten. Deze werkzaamheden vallen onder Besluit bodemkwaliteit. U moet de werkzaamheden uitbesteden aan een BRL11000-gecertificeerd bedrijf.
 • De plekken waar korven worden geplaatst zullen jaren lang na blijven zakken en daarmee een zwakke plek vormen in uw tuin/erf. Dit moet jaarlijks even worden aangevuld. Dit kunt u zelf doen. 

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. 0594-648080 of via info@remon.com

Ontvang maandelijks tips om uw bedrijfsresultaat te verbeteren